Acasă

MODIS land surface temperature multi-annual mean Bucharest 2000-2013

UCLIMESA este un proiect de cercetare exploratorie care susține cercetarea științifică fundamentală, multi- și interdisciplinaritatea, pentru mai buna înțelegere a climatului urban și a potențialului de utilizare a tehnologiilor satelitare în acest domeniu.

Climatul urban joacă un rol fundamental pentru stabilitatea stării de confort a societății de astăzi, iar provocările climatice așteptate pentru următoarele decenii pot exercita presiuni majore asupra arealelor metropolitane. Temperatura aerului și a suprafeței active sunt modificate profund în mediul urban, generând fenomenul de Insula de Căldură Urbană (ICU). În timp ce monitorizarea curentă și pe termen lung a climatului urban poate furniza informații valoroase pentru strategiile de dezvoltare, numărul de stații meteorologice și senzori este în general redus față de complexitatea și eterogenitatea suprafeței. În schimb, utilizarea imaginilor satelitare oferă posibilitatea de a obține informații meteorologice cvasi-continue în timp și spațiu.

În acest context, scopul proiectului este de a analiza caracteristicile ICU în arealul orașului București, atât în climatul actual, cât și în condițiile perspectivei climatice din intervalul 2021-2050, prin integrarea datelor satelitare din diferite surse și a celor de la stații meteorologice și alți senzori urbani.

Cuvintele-cheie care definesc proiectului din punct de vedere conceptual sunt: teledetecție, climat urban și schimbări climatice.

Proiectul UCLIMESA va conduce la obținerea următoarelor rezultate: produse satelitare îmbunătățite și indentificarea necesităților de dezvoltare în domeniu; delimitarea mai precisă a ICU a orașului București actuale; îmbunătățirea cunoștințelor teoretice și aplicate privind relațiile dintre temperatura suprafeței active și factorii de influență; mai buna înțelegere a impactului pe care schimbările climatice îl pot avea asupra ICU; cunoștințe îmbunătățite privind clima Bucureștiului.

Pe lângă obiectivele științifice și metodologice, UCLIMESA își propune ca rezultatele sale să poate fi asimilate trecerii la Nivelul de Dezvoltare Tehnologică 3.